Detail

中秋節9月13日中心休館一日
* 上一頁
* 友善列印
最後更新日期: 2020/02/28


中秋節連續假期期間,9月14日至15日(週六、日)中心將照常開放,開館時間為9:00-17:30。

9月13日(週五)中秋節,中心休館一日

相關檔案:

相關連結:
filename
filename
filename
filename
filename
filename
filename
filename
filename
filename
filename
filename
Scroll To Top